Het verhaal van Klaas (31)

“Klaas heeft altijd in een beschutte werkplaats gewerkt, maar hij wil graag uitzoeken of hij in een regulier bedrijf kan meedraaien. Na de kennismaking met Inzicht zoeken we samen uit wat hij belangrijk vindt in een job en welke richting hij uit wil. Klaas neemt ook deel aan onze startersweek om een objectief beeld te krijgen van zijn troeven en aandachtspunten.

Daaruit bleek dat een job in de reguliere arbeidsmarkt mogelijk is mits voldoende ondersteuning en een eenvoudig takenpakket. Die observaties koppelen we terug naar Klaas via concrete voorbeelden uit de startersweek. Via Jobkanaal vinden we een vacature voor vuilnisophaler en we ondersteunen Klaas bij het solliciteren. Hij is nog niet aangeworven, maar heeft nu wel een duidelijke kijk op zijn toekomst. Stad Leuven begeleidt hem verder naar een job als vuilnisophaler.