Het verhaal van Stephanie (29)

“Enkele jaren geleden werd bij mij de diagnose ADHD gesteld. Omdat ik mij wilde verdiepen in de effecten op mijn werkleven, raadde de begeleider van ZitStil vzw mij Inzicht aan.

Ik werk als thuisbegeleidster. Inhoudelijk vind ik dat een erg boeiende job. Toch ervaar ik een grote werkdruk omdat ik geen structuur krijg in de lopende dossiers. Hierdoor plan ik vaak mijn dag overvol waardoor ik nergens op tijd geraak. Ik wil graag een bewuste keuze maken naar een functie met een takenpakket dat meer aansluit bij mijn mogelijkheden.

Mijn begeleider bij Inzicht maakte gebruik van schema’s en visuele voorstellingen om mij een houvast te bieden. Ik kwam tot de conclusie dat ik meer nood heb aan overleg over bepaalde dossiers. De angst om iets belangrijks te vergeten, bezorgt mij stress.

  • Ik heb hierover op het werk een open gesprek met mijn directeur en coördinator. Ze zijn bereid om mee na te denken over interne mogelijkheden die beter bij mij zouden passen.

    Stephanie